Niets

Solliciteren

Met stuwkracht coachen we de jongeren in hun zoektocht naar regulier werk die aansluit bij hun opleiding, mogelijkheden en interesses.. Het uiteindelijke doel is dat de jongere een tewerkstelling /opleiding / invulling vindt die aansluit bij hun opleiding, mogelijkheden en interesses.

Er is een nauw samenwerkingsverband tussen de trajectcoaches van Stuwkracht en de tewerkstellingsbegeleiders van het Centrum Deeltijds Onderwijs waar de jongere zijn/ haar opleiding volgt.

In het sollicitatietraject worden verschillende stappen doorlopen met daaraan diverse doelstellingen gekoppeld. Er wordt met een werkboekje gewerkt waarin de verschillende etappes van het traject vermeld staan. Dit gaat over het opmaken van een CV, de oriëntatiefase, het zoeken van mogelijke werkgevers, het ontleden van een job, …

 

Coaching op de werkvloer

In het kader van werkbehoud, bieden we de jongeren en de werkgevers de kans om gratis een beroep te doen op een Stuwkracht – coach en dit gedurende maximum 6 maanden. De coach houdt van bij het begin van de tewerkstelling regelmatig contact met de jongere. Zo bieden we de jongere de zekerheid dat ze bij vragen, moeilijkheden, onzekerheden, … altijd beroep kunnen doen op hun trajectcoach en helpen we hen door die vaak moeilijke eerste periode van de tewerkstelling.

De coach kan door de werkgever of door de jongere worden opgeroepen bij eventuele moeilijkheden (op vlak van werk of communicatie). Dit met als doel om de trein op de sporen te houden en zo een eventueel ontslag te vermijden.

     

Nederlands op de werkvloer

De groep anderstalige jongeren, ingeschreven in het deeltijds onderwijs, wordt steeds groter. Deze jongeren hebben het Nederlands meestal slechts gedeeltelijk onder de knie. Ze hebben ter voorbereiding op een doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt behoefte aan het aanleren/verbeteren van de Nederlandse taal op de werkvloer.

We bieden een taalopleiding op maat aan die gefocust is op de opleiding en werksituatie van de jongere.

Taalpakketten

 

Procesbegeleiding

Voor bepaalde jongeren is het belangrijk om te leren omgaan met wat we noemen, arbeids-belemmerende factoren. Zo’n remmer kan bvb het niet hebben van een vervoermiddel, een moeilijke thuissituatie, persoonlijke problemen, enz. zijn. Als coach bij Stuwkracht, helpen wij hen op weg om hen toe te leiden naar bepaalde diensten of reiken we kapstokken aan waardoor ze zelf sterker worden en hun probleem in de mate van het mogelijke kunnen oplossen. De hulp die ze dan krijgen van hun coach, kan hen helpen om zelf oplossingen te zoeken waardoor ze kunnen blijven functioneren op hun werk.